Montenegro – třetí část

Celková délka Boky Kotorské je 15 námořních mil neboli 28 km. Ve 4. století př. n. l. zde Řekové založili město Risan (a o něco dál na pobřeží město Budva). Ve 2. století n.l. se zde usadili Římané a pobřeží přejmenovali na Dalmácii. 

Po rozpadu říše římské zůstala boka (záliv) pod západním vlivem, zatímco zbytek země se stal součástí Byzance. Od počátku 15. století až do roku 1797 měli ve vnitřní oblasti boky významné postavení Benátčané a zanechali zde nesmazatelnou stopu, ale jinak byl tento region vždy doménou domorodých námořníků, proslulých po celá staletí mistrovským zvládáním všeho, co nějak souviselo s mořem.
Zbývající týden dovolené objevujeme kotorský záliv. Půvabná městečka, která jakoby se odtrhla od Benátek a připlula sem. Pokud budete mít cestu, tak určitě nezapomeňte navštívit Herceg Novi, Perast nebo Kotor.
Herceg Novi
My jsme odpočívali, jedli a četli.
olihne
O zálivu se často mluví jako o nejkrásnějším jihoevropském fjordu, a přestože geologické označení není správné, hodnocení dozajista ano. Kombinace rozervaných hor strmě se nořících do třpytivého moře, svěží středomořské vegetace, historických měst a rozkošných vesniček je opravdu téměř nepřekonatelná. Anglický romantický básník lord Byron si dozajista myslel totéž, když v roce 1872 záliv popsal jako „nejkrásnější setkání země s mořem“.
Boka Kotorska
Záliv není pastvou jen pro oči. Boka, voňavější než oddělení parfumerie, je jemně cítit divokými bylinami, květinami a aromatickými dřevinami.

Kuchyně pobřeží, především v Kotorském zálivu, je téměř k nerozeznání od dalmatské: spousta grilovaných plodů moře, česnek, olivový olej, .. Vnitrozemí je více masité a ovlivněné srbskou kuchyní. Nebojte se odbočit z hlavní silnice a v místní hospůdce ochutnat lokální dobroty. Za celou dovolenou jsme takového rozhodnutí nelitovali, právě naopak!
more

V článku jsem použila úryvky z průvodců „Černá Hora“ / Lonely Planet a Bradt.